Thesis defence: Saber Mhiri

Candidate: Mr. SABER MHIRI

Title: “OPTIMIZATION ACCESS POINT ASSIGNMENT ALGORITHMS IN SDN - CONTROLLED WIRELESS ACCESS NETWORKS”

Supervisors: Dr. FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ CASTAÑO and Dr. CRISTINA LÓPEZ BRAVO

Date: October 4, 2019

Time: 11:00H

Venue: SALÓN DE GRAOS DA ESCOLA DE ENXEÑARÍA DE TELECOMUNICACIÓNS. CAMPUS DE VIGO

Date: 
Friday, October 4, 2019 - 11:00